LYRIC

Na makoma bo me boom

[sark] yeahh

[Adina] …. Adina

[sark] yeahh

Uuhh uuuuhhhh uhh uuuhh uuhhhhhhhh

Oohh  oh

Adina

People dey tell me say u

Take me for a fool

I no dey hear I want to

Be my baby boo

Ma te ahwe wo do mu odo ehh

Na makoma bo me boom boom kye boom boom

Odo eehh

Na makoma bo me boom

Do me dodo

Odo eehh

Na makoma bo me boom boom kye boom boom

Odo ehh

Na makoma bo me boom

W’oa na me pe ehh

Im so glad, you came my way

W’oa na me pe ehh

I go love you night and day

Eeehhhh

I will love you night and day

Eeeehhh

I will love you

Mi njoole (hmmm aaahhh)

Mi sweety (hmmm aaahhh)

Hwan ba ni

Tuntum broni eehh

Me dea ehh ehhh

CHORUS

Ma te ahwe wo do mu odo ehh

Na makoma bo me boom boom kye boom boom

Odo eehh

Na makoma bo me boom

Do me dodo

Odo eehh

Na makoma bo me boom boom kye boom boom

Odo ehh

Na makoma bo me boom

W’oa na me pe ehh

Im so glad, you came my way

W’oa na me pe ehh

I go love you night and day

Eeehhhh

I will love you night and day

Eeeehhh

I will love you

SARKODIE

Yeahh,

Na se eduru anadwo fa ah

Wo nfoni na eda makoma so

Girl I wanna love you till the end of time

Me ye wo bone koraa susu twe ma so

Aahh yeahh

Say, don’t be surprised

If I kill myself all in the name of love

Mea na me be pe wo

So lemme pay the price

Se wadwen be si mi tirimu aa

Eyaa me fe wo roff

Beauty lies in the eyes of the beholder

Wo ho nti , girl im sober

Enka ne aa na me chase mmaa dodow no

Now its over!

Se sea ma ye responsible, me bo wo ban se soldier

Gyae na wo ho nka

Na wani bre aa

Enye adea ebe so gya

Ahhh uhh

CHORUS

Ma te ahwe wo do mu odo ehh

Na makoma bo me boom boom kye boom boom

Odo eehh

Na makoma bo me boom

Do me dodo

Odo eehh

Na makoma bo me boom boom kye boom boom

Odo ehh

Na makoma bo me boom

W’oa na me pe ehh

Im so glad, you came my way

W’oa na me pe ehh

I go love you night and day

Eeehhhh

I will love you night and day

Eeeehhh

I will love you

Added by

webmaster

SHARE

ADVERTISEMENT